تخریب ۳۵۰ بنای غیرمجاز در بابل

به گزارش تیتر امروز،سید احمد طاهری مدیر جهاد کشاورزی بابل از اجرای ۳۵۰ مورد احکام قضایی قلع و قمع تغییرکاربری غیرمجاز در زمین‌های کشاورزی شهرستان بابل در پارسال خبر داد و گفت: ۵۹ هزار و ۱۵۰ مترمربع از این اراضی به چرخه تولید بازگشت.

او افزود: برای حفظ و صیانت از عرصه‌های کشاورزی، استمرار تولید و اجرای ماده ۳ و تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی این احکام با همکاری و هماهنگی موثر دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، مسوول و کارشناسان امور اراضی این مدیریت اجرا شد.

طاهری با اشاره به اینکه توسعه و تقویت کشاورزی می‌تواند به عنوان فعالیت‌های اقتصادی نقش موثری در ارتقاء درآمد و تحقق اهداف توسعه کشاورزی پایدار داشته باشد، گفت: گشت حفاظت اراضی کشاورزی به طور مستمر در حال رصد فعالیت‌های بخش کشاورزی شهرستان است

مدیر جهاد کشاورزی بابل افزود:مالکین اراضی زراعی و باغی قبل از ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی خود برای دریافت مشاوره و اخذ مجوز به مدیریت و مراکز جهاد کشاورزی مراجعه کنند./ باشگاه خبرنگاران جوان از ساری