مساله روغن بنفشه جهانی شد!

برترین‌ها: آیت الله عباس تبریزیان که با اظهاراتش درباره روش درمان کرونا با پنبه و روغن بنفشه تعجب همگان را برانگیخت، حالا توصیه پزشکی اش! به تیتر اول روزنامه بلژیکی تبدیل شده است.

مساله روغن بنفشه جهانی شد!