مراسم روضه و عزاداری اربعین حسینی در بیت شهیدان عبوری

همزان با اربعین حسینی آخرین روز مراسم روضه در بیت ابوالشهدا مرحوم حاج حسن عبوری و به میزبانی مهدی عبوری معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

طبق سنوات گذشته بمناسبت اربعین حسینی مراسم روضه باسخنرانی حجت الاسلام سید احمد دارستانی در بیت شهیدان عبوری و ابوالشهدا مرحوم حاج حسن عبوری برگزار شد.