وی افزود: همچنین طبق ماده 63 قانون خدمت وظیفه عمومی کسانی که به نحوی مشمولان غایب را در مؤسسات دولتی و غیردولتی از قبیل کارخانه‌ها و شرکت ‌های تولیدی بکارگیری کنند توسط نیروی انتظامی و وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی،صنعت معدن و تجارت شناسائی و به محاکم قضائی معرفی می‌شوند.

فرمانده انتظامی شهرستان بهار تصریح کرد: در این زمینه فرماندهی انتظامی شهرستان با اقدامات انجام شده تاکنون 226 نفر را شناسائی و اقدامات قانونی را به عمل آورده است.

وی یا بیان اینکه برخورد با مشمولان غایب از خدمت سربازی تشدید یافته است، گفت: مشمولان غایب شهرستان بهار باید هر چه سریعتر با مراجعه به مراکز پلیس+10 در زمینه تعیین وضعیت نظام وظیفه خود اقدام کنند.

باقری عنوان کرد: مشمولان غایب فراری از خدمت سربازی که بیش از 8 سال غیب دارند، می‎توانند از قانون معافیت با پرداخت جریمه بهره‌مند شوند.

وی افزود: مشمولان غایب با تحویل مدارک مورد نیاز به پلیس+10 براساس مدرک تحصیلی با پرداخت جریمه غیبت از خدمت سربازی تا زمان صلح معاف شوند.

باقری بیان کرد: مبالغ پایه برای پرداخت جریمه معافیت از خدمت سربازی برای مشمولان غایب با مدرک تحصیلی زیر دیپلم 10 میلیون تومان، مدرک دیپلم 15 میلیون تومان، فوق دیپلم 20 میلیون تومان، لیسانس 25 میلیون تومان، فوق لیسانس 30 میلیون تومان، دکترای غیرپزشکی 35 میلیون تومان و دکترای پزشکی 40 میلیون تومان در نظر گرفته شده است./ برنا