تیتر امروز، توزیع مواد بهداشتی و ضدعفونی کننده آگاهسازی مردم در راستای مقابله با کرونا ویروس باحضور وحید حسین زاده معاون  امور اجتماعی بهزیستی استان مازندران و  اسفندیاریان رئیس و کارشناسان امور اجتماعی بهزیستی آمل درمنطقه آسیب و کم برخوردار رضوان ۳۸ این شهرستان انجام شد./ خزرنما