استراحت جاده‌های مازندران

تیتر امروز،با شیوع ویروس کروناهر ساله مازندران در ایام نوروز میزبان مسافران زیادی بود اما با شیوع ویروس کرونا و در خانه نشستن هم‌وطنان عزیز در ایام نوروز بار ترافیکی کمتری به خود می‌بیند./ خزرنما