از خدا جوییم توفیق ادب / بی ادب محروم ماند از لطف رب
سرویس اجتماعی تیترامروز/ این روزها آنقدر خبر دستگیری و بازداشت و مجازات در سطوح مختلف اجرایی و غیر اجرایی در استان و کشور شنیده ایم که دیگر گوش هایمان برای شنیدن این خبرها سِر شده است.

اخبار بازداشتی که معمولا پیرامون مفاسد اقتصادی (اعم از اختلاس و ارتشا و ... ) و همچنین مفسده های اخلاقی همچون (نشر اکاذیب و تشویش افکار عمومی و...) می گردد.

آخرین خبر بازداشت هم پس از بازداشت های سریالی اهالی شوراهای شهر و دستگاه های اجرایی، در استان مازندران مربوط می شود به بازداشت صادق شفقت، یک عضو شورای شهر بابلسر.

گفته می شود علت بازداشت این عضو شورا، شکایت دو مقام اجرایی و یک پیمانکار با عنوان افترا، نشر اکاذیب و توهین بوده است.

اما خبر دیگر در حول این خبر جنجال برانگیز این بوده است که حتی یک مقام قضایی در شهر بابلسر نیز به دلیل آنچه که توهین به قضات عنوان شده از این عضو شورای شهر بابلسر شکایت کرده است.

اما برخی دیگر از شنیده ها نیز حکایت از آن دارد که این عضو شورا در صفحات مجازی به عقده گشایی در برابر انتخاب رضا رحیمی شهردار بابلسر و شرح جزییات تهاتر یک پیمانکار با شهرداری پرداخته و این عوامل نیز در بازداشت او دخیل بوده است.

اما ما از همه این اخبار و حواشی ان هم که بگذریم، سخن اصلی بر سر این است که چرا فضای مجازی، به میدان جنگ  برخی مسئولان با برخی دیگر تبدیل شده و اساسا مگر گفتن حقایق با زبان ادب و معرفت چه بدی دارد که باید از زبان بداخلاقی و کج فهمی سخن گفت؟!

وقتی عضو شورای شهر بابلسر، در آخرین پیام اینستاگرامی خود، می نویسد: مراقب باشید به هر الاغی جایگاهی بالاتر از شان او ندهید، دیگر چگونه می توان از جوانان انتظار داشت تا در فضای مجازی حرمت نگه دارند و بی بهانه و بی مهابا ادب را در پای بی اخلاقی ذبح نکنند و فضای مجازی را به صحنه ای برای تسویه حساب ها و عقده گشایی های خود تبدیل نکنند..؟!

یادمان باشد کودکان و نوجوانان و جوانان از ما یاد می گیرند و اگر ما الگوهای مناسبی برای انها نباشیم، آینده به تاراج بداخلاقی های افسار گسیخته ای خواهد رفت که ان سرش ناپیداست!!!
چه خوش گفت مولوی در مثنوی که: از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب!