وزیری که امروز تودیع شد/خدا کند بازی برده را نبازیم!
تیترامروز،گروه سیاسی:استاندار مازندران بعد از مراسم تودیع و معارفه به طور رسمی کار خود را در ساختمان سفید استانداری آغاز می کند.
اما این تودیع و معارفه با سایر تودیع و معارفه هایی از این دست، نه فقط در سطح استان بلکه در سطح کشور تفاوتی کم نظیر داشت.
این تفاوت نیز از آنجایی نشات می گیرد که در این مراسم یک وزیر تودیع شد و چنین اتفاق شگفتی در ایران اگر نگوییم بی سابقه حداقل کم سابقه بوده است.
وزیری که به گفته برخی از سیاسیون مازنی، به استانداری مازندران به چشم پلکان ترقی نگریسته بود و به محض ارائه  پیشنهاد وزارت، فرار را بر قرار ترجیح داد!
اما همیشه گفته اند، گذر زمان بهترین قاضی است و این بار نیز ثابت شد که همینطور بود، زیرا اندکی نگذشت که وزیر جدید، (استاندار سابق) علی نبیان، معاون هماهنگی امور عمرانی خود در مازندران را به سمت ریاست سازمان ملی زمین و مسکن منصوب کرد و به این ترتیب در نخستین حکم انتصاب خود در سمت وزیر، حسن نیتش را به مازنی ها اثبات کرد.
دکتر اسلامی علاوه بر آنکه با سبقه استانداری مازندران و شناخت و ارادتی که به این خطه داشته و دارد، جاپای محکمی برای نخبگان و شایستگان مازندران در سطوح مختلف وزارت راه و شهرسازی باز کرد، بلکه یکی دیگر از برکات حضور وی در مازندران نیز این بود که بعد از رفتن او مازندران پس از سالها رنگ استاندار شایسته بومی را بخود دید و این خیر و برکت البته برای ساروی ها دو برابر بود؛ چراکه طلسم چهل ساله آنها برای تعیین یک استاندار از میان آنان برای مازندران نیز شکسته شد.
پس در میدان سیاست هم پیشداوری امر مباح و مطلوبی نیست و این صبر و تدبیر است که راهگشاست.
البته احمد حسین زادگان، فززند شایسته و استاندار جدید مازندران هم بخوبی از انتظارات بالای مردم شریف استان برای رسیدن به قله های توسعه و پیشرفت اگاه است و می داند تنها در سایه سار اتحاد و همدلی و وفاق(همچون اتحاد بی سابقه نمایندگان مازندران بر سر انتصاب وی) است که می توان به سرچشمه زلال موفقیت ها دست یافت و بنابر همین اصل، اگر بتواند شایستگان و خادمان واقعی استان را گرد خود جمع کرده و فارغ از بخشی نگری و رابطه سالاری و با تجمیع همه نیروهای خلاق و توانا و دلسوز، مسئولیت خویش را بعنوان استاندار به انجام برساند دیگر هیچ ترس و رعبی از دسیسه های دغل دوستان و توطئه های دشمنان نادان نیست!
اکنون پس از این تودیع و معارفه " دو سر برد " روزهای خوب و خوش و آینده روشنی در انتظار مردم مازندران خواهد بود. بشرطی که این بار مثل دفعات قبل، بازی برده را نبازیم.