رضا شاهرودی دستیار کرانچار شد
به گزارش تیتر امروز، پس از این که احمدرضا عابدزاده با فدراسیون فوتبال برای پذیرش دستیاری کرانچار به توافق نرسید، در نهایت مقرر شد مربی کروات تیم‌ ‌ملی امید یک مربی دروازه‌بانان و یک مربی بدنساز از خارج از کشور با خود به ایران بیاورد. البته حضور رضا شاهرودی به عنوان دستیار در کنار کرانچار قطعی شده است.

مذاکرات نهایی برای توافق مالی با محمود کریمی هم در حال‌ انجام است تا قرارداد این مربی هم به عنوان دستیار به امضا برسد.