فیلم کوتاه از حضور خانواده های شهدای مدافع حرم استان مازندران در یادمان هفت تپه