کنایه تند یک روزنامه؛ خودرو گِرَمی چند؟
روزنامه خراسان در صفحه نخست شماره امروز خود به روند صعودی قیمت خودرو واکنشی کنایه آمیز داشت.

این روزنامه نوشت: قیمت خودرو در ادامه روند صعودی طی چند روز 10 تا 25 میلیون تومان افزایش یافت تا عملا خودروی زیر 100 میلیون از بازار داخلی رخت بربندد و همه انگشت به دهان از این گرانی سرسام آور عبارت معروف «خودرو کیلویی چند؟!» را به ذهن خود بیاورند! اگرچه اکنون دیگر باید گفت: «خودرو گِرَمی چند؟!»

کنایه تند یک روزنامه؛ خودرو گِرَمی چند؟