حکمت بلایی به نام کرونا چیست؟
برترین‌ها: قاسم روانبخش؛ ‏‏‏عضو شورای مرکزی جبهه پایداری درباره حکمت کرونا  اظهارنظر کرد.

او نوشت: 

امام رضا(ع): هر چه بندگان گناهان جدیدی را که سابقه نداشته ایجاد کنند، خداوند بلاهایی که سابقه نداشته بر آن‌ ها نازل می کند.

قانونی شدن همجنس بازی، ازدواج سفید، سقط جنین و انواع فسادهای جنسی، همه گناهان جدیدی است که بشر مرتکب می شود، پس بلای جدیدی هم مانند کرونا پیش می آید که کل بشریت در برابر آن عاجز مانده است!

سمعت الرضا(ع) یقول: کلما احدث العباد من الذنوب ما لم یکونوا یعملون احدث الله لهم من البلاء ما لم یکونوا یعرفون.

اصول کافی،ج۳،ص۳۷۹.