بنر توهین‌آمیز علیه موزیسین‌های خیابانی
برترین‌ها: احسان کرمی؛ مجری تلویزیون از بنر توهین‌آمیز شهرداری علیه موزیسین‌های خیابانی به شدت انتقاد کرد.

انتقاد احسان کرمی از بنر شهرداری تهران