تصویری متفاوت از اجرای طرح ماسک اجباری
برترین‌ها: در میان تصاویری که از روزهای اولیه‌ اجباری شدن استفاده از ماسک در مترو تهران منتشر شده، این عکس، سوژه کاربران مجازی شده. روسریِ جلو آمده خانم در تصویر در همنشینی با ماسک صورتش، تصویری تفسیربرانگیز را ساخته.

تصویری متفاوت از اجرای طرح ماسک اجباری