فوت ۱۹ نفر براثر حوادث کار در مازندران
فوت ۱۹ نفر براثر حوادث کار در مازندران

به گزارش تیترامروز به نقل از  مهر، علی عباسی با بیان اینکه طی دو ماه سال جاری ۱۹ نفر در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند که این رقم در مقایسه بامدت مشابه سال قبل ۱۸ درصد افزایش داشت، افزود: طی دو ماهه سال جاری بیشترین آمار تلفات حوادث کار در شهرستان‌های بابل با چهار، قائمشهر با سه فوتی ثبت شده است.

وی افزود: همچنین بر اساس این گزارش طی دو ماه سال جاری بیشترین آمار تلفات در اردیبهشت با ۱۲ و فروردین با هفت فوتی گزارش شده است واز این تعداد ذکر شده ۱۶ نفر متأهل و مابقی مجرد و یک نفر از فوت شدگان ناشی از حوادث کار دارای ملیت غیر ایرانی (افغان) هستند.

وی ادامه داد: سنین ۲۱ تا ۳۰ سال با ۵ مورد دارای بیشترین فوتی و کمتر از ۲۰ سال با یک فوتی کمترین آمار را داشتند.

عباسی تصریح با بیان اینکه سقوط از بلندی بیشترین علت مرگ در حوادث کار بوده است، افزود: سقوط از بلندی با ۱۰ مورد، اصابت جسم سخت با هفت و برق گرفتگی با دو مورد علل بیشترین فوتی‌ها بوده است.

وی افزود: بر اساس آمار مراکز پزشکی قانونی استان ۹۸ نفر مصدوم شامل ۹۶ مرد و مابقی زن ناشی از حوادث کار به پزشکی قانونی مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۹ درصد کاهش داشت.