تصویری از سلطان خودرو و همسرش در دادگاه

باشگاه خبرنگاران جوان تصویری از «وحید بهزادی» سلطان خودرو و همسرش «نجوا لاشیدایی» که به اعدام محکوم شدند را منتشر کرد.

صویری از «وحید بهزادی»، سلطان خودرو و همسرش