نماینده مازندران در اتاق اصناف ایران:
چک های برگشتی و وام های مضاربه دغدغه اصناف مازندران است
 چک های برگشتی و وام های مضاربه دغدغه اصناف مازندران است

به گزارش تیترامروز، عباس رمدانی در گفتگو با


بازار با اشاره به اینکه اصناف و کسبه استان در دوران تعطیلی به دلیل شیوع کرونا آسیب زیادی را متحمل شدند، افزایش چک های برگشتی را دغدغه روز این قشر برشمرد و خواستار تدبیر و برنامه ریزی اصولی برای حمایت از آنان شد.

وی با بیان اینکه بسیاری از صنوف استان از لیست حمایتی بازمانده اند، تصریح کرد: دولت برای حمایت از ۱۳ رسته شغلی برنامه ریزی کرده است درحالی که اصناف زیادی دچار آسیب و زیان شده است.

وی با اظهار اینکه هنوز آیین نامه و دستورالعمل برای ارائه تسهیلات به اصناف و کسبه خسارت دیده ابلاغ نشده است و وضعیت مشخصی ندارد، گفت:باید تصمیمات کارشناسی شده برای حمایت از اصناف و بازاریان اتخاذ شود.

رمدانی تصریح کرد: هنوز دستورالعملی برای پرداخت تسهیلات خسارت دیدگان ابلاغ نشده است و در حال حاضر وام های مضاربه مهمترین مشکل به شمار می رود و باید برای امحال بدهی ها برنامه ریزی شود.

وی ادامه داد: بیشتر وام ها کسبه مربوط به تسهیلات مضاربه و اقساطی فروش است و دولت باید در این بخش حمایت هایی درنظر گیرد.