فیلم| تشریح مشخصات ظاهری عزرائیل در تلویزیون
میهمان شبکه۴ از دیدارش با حضرت عزراییل گفت: یک پیکر قدبلند، چهره شاد و قابل اعتماد.

{$sepehr_media_97924_400_300}