عکس/ کنترل دمای بدن مراجعین به مجلس
با استقرار نیروهای مجهز به ماسک و کاور در مبادی ورودی مجلس و با دستگاه‌های تب‌سنج حرارتی، دمای بدن نمایندگان، کارکنان و خبرنگاران در مبادی ورودی مجلس شورای اسلامی مورد کنترل قرار گرفت.