تصاویر تماشایی از اجرای امیرعباس در جشنواره
خبرآنلاین: امیرعباس گلاب خواننده موسیقی پاپ در جشنواره موسیقی فجر بر روی استیج رفت.

تصاویر تماشایی از اجرای امیرعباس گلاب در جشنواره

تصاویر تماشایی از اجرای امیرعباس گلاب در جشنواره

تصاویر تماشایی از اجرای امیرعباس گلاب در جشنواره

تصاویر تماشایی از اجرای امیرعباس گلاب در جشنواره

تصاویر تماشایی از اجرای امیرعباس گلاب در جشنواره