کلمات و جملات کلیدی که این روزها به گوش ما زیاد می رسد.....
تفاوت « رد صلاحیت ، تائید صلاحیت و عدم احراز صلاحیت » چیست؟

تفاوت « رد صلاحیت ، تائید صلاحیت و عدم احراز صلاحیت » چیست؟

تایید صلاحیت ، رد صلاحیت و عدم احراز صلاحیت ، کلمات و جملات کلیدی است که این روزها به گوش ما زیاد می رسد .

این روزها این سئوال مطرح می شود که « تفاوت رد صلاحیت،تائید صلاحیت و عدم احراز صلاحیت چیست؟»

رد صلاحیت، به این معنا که مسئولان مربوط علم قطعی و یقینی بر فقدان شرایط موضوع ماده 28 در فرد داوطلب کسب نموده باشند که در این صورت فرد حق شرکت در انتخابات به عنوان نامزد انتخاباتی را نخواهد داشت.

تأیید صلاحیت، این معنا که نتیجه تحقیقات انجام شده اثبات می‌کند که شرایط مندرج در ماده 28 در فرد داوطلب متعین است و بنابراین فرد به واسطه تحقق شرایط، حق شرکت در رقابت های انتخاباتی را کسب می‌کند.

عدم احراز وجود صلاحیت، به این معنا که ناظران علی رغم انجام تحقیقات گسترده سلباً و اثباتاً نتوانسته‌اند در خصوص موارد یا موردی از  شرایط موضوع ماده 28  به علم قطعی  برسند  و چنانچه  داوطلب درخواست کتبی  نماید شورای محترم نگهبان  موضوعی که در آن به یقین نرسیده را اعلام و داوطلب (کاندیدا) می تواند پاسخ و مستندات خود را جهت علم  قطعی و یقینی به شورای نگهبان اعلام  کند.