استاندار گلستان با ویلچر در مراسم تقدیر از معلولان

خبرگزاری ایسنا: تصویری از حضور استاندار گلستان با ویلچر در مراسم روز جهانی افراد دارای معلولیت را ببینید.

استاندار گلستان با ویلچر در مراسم تقدیر از معلولان