رئیس اتاق بازرگانی مازندران:
معادن مازندران با مشکلات عدیده مواجه هستند

به گزارش تیتر امروز ، عبدالله مهاجر در شورای گفتگوی بخش دولتی و خصوصی با اظهار اینکه اتاق بازرگانی دارای نماینده حقوقی است و کارها را بررسی می کند درباره وضعیت معادن استان گفت: معادن استان با مشکلاتی مواجه هستند که باید رفع شود.

وی افزود: سازمان و صنعت و معدن و محیط زیست باید نسبت به مسائل موجود در بخش معادن پاسخگو باشند ولی وظیفه داریم نسبت به رعایت محیط زیست و قوانین اقدام کنیم.

مهاجر با اظهار اینکه در واگذاری معادن باید به موارد و ضوابط قانونی توجه ویژه شود تصریح کرد: در شورای بهبود کسب و کار باید موانع فراروی تولید و واحدهای کسبی برداشته شود.

عزیزالله شهیدی فر رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران نیز در این جلسه نظارت بیشتر بر معادن را ضروری دانست و گفت: محیط زیست و سازمان سمت باید نظارت بیشتری داشته باشند که تخریب محیط زیست براثر فعالیت معادن کمتر شود.

وی با عنوان اینکه درصد تخریب معادن بیش از اندازه است خواستار بازنگری و نظارت بیشتر بر فعالیت آنان شد./مهر