آغاز صید ماهی در سواحل میانکاله

آغاز صید ماهی صیادان مازندرانی پس از ۶ ماه تعطیلی

صیادان ۲روز قبل از آغاز صید به شرکت های پره خود مراجعه می کنند، در روز اول کارهای شخصی از قبیل نظافت کومه (اتاقک) های خود، سرویس کردن بخاری ها و … و در روز دوم به امور شرکت ازقبیل تعمیر ادوات، ماشین آلات و تورهای صیادی شرکت می پردازند.

در روز اول و دوم به دلیل انجام ندادن سیل مواد اولیه غذای آن ها چیزی جز ماهی است ، اما پس از آغاز سیل، بعد از هر بار جمع کردن تور اول، سهمیه غذای هر ماهی گیر مشخص و جدا شده که به اصطلاح به خورشتی می گویند.

در هر کومه یک یا دو ماهیگیر سکونت دارد که این کومه ها را از نسل قبلی خود که در این شرکت ها کار می کردند به ارث میبرند. اکثریت جمعیت صیادان منطقه میانکاله را ترکمن های اهل تسنن تشکیل می دهند.
در روز سوم که همان آغاز صیاد می باشید دعایی جهت افزایش رزق توسط ملای گروه خوانده می شود و پس از گفتن آمین شروع به بار زدن تورها در قایق می کنند.