امامزاده یحیی (ع) ساری میزبان هیات های عزادار اباعبدالحسین
     

دسته روی هیات های عزاداری حسینیه حاجی آباد ، قلیچ و هیات لثارات الحسین در شب هفتم محرم به میزبانی امام زاده یحیی(ع) ساری برگزار شد.