بلاتکلیفی بیماران در تهیه دارو/بلاخره کمبود دارو داریم یا نداریم؟