امروز: ۳۰ دی ۱۳۹۷ -
کد خبر: ۷۴۰۸۷
۰۶ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۵
فعاليت ضعيف شرکت هاي تعاوني روستائي در مازندران به خاطر نبود روحيه کار جمعي و خلاقيت سبب شده است تا همچنان واسطه ها ، نبض بازار را در اختيار گرفته و محصولات کشاورزي استان را بدون در نظر گرفتن انصاف در مقدار سود ، خريداري و عرضه کنند.
به گزارش تیترامروز به نقل از ايرنا، استان مازندران حدود چهار هزار روستا دارد که 47 درصد از جمعيت حدود سه ميليون و 300 هزار نفري آن که بالاترين نرخ در کشور محسوب مي شود در اين مناطق زندگي مي کنند.

همچنين بر اساس آمارهاي رسمي ، 72 نوع محصول کشاورزي در مازندران کشت مي شود که در توليد 15 نوع آن مقام اول تا سوم کشور را دارد.

با چنين وضعيتي، کارشناسان اقتصادي بر اين باروند؛ با توجه به اين که توليد کنندگان محصولات کشاورزي مازندران خرد و پراکنده هستند ، تشکل هاي کشاورزي و نظام صنفي بهترين بستر براي فعاليت اثر گذار محسوب مي شوند.

بر اساس اظهارات کارشناسان ، بايد بهبود کيفي و کمي انجام وظايف ، ارائه خدمات توسط تعاوني ها، شناسايي نقاط ضعف و قوت ، تهديدها و فرصت هاي موجود براي نيل به اهداف موردنظر و نيز شناسايي ابتکارات، خلاقيت ها و تقويت ارکان تعاوني ها بايد مورد ارزشيابي قرار بگيرد.

بررسي ها نشان مي دهد که به رغم اينکه شرکت هاي تعاوني روستايي مازندران داراي امکانات و تجهيزات زير ساختي از جمله فروشگاه هاي بزرگ و انبارهاي فني مناسبي هستند ، اما اثر بخشي آنها در کاهش فاصله قيمت در محل توليد تا مصرف کننده مشهود نيست.

اين در حالي است که تشکل ها و اتحاديه هاي کشاورزي ضمن اين که مي توانند با فعاليت هاي برنامه محور در حوزه توليد ، بازاريابي و فروش سود بيشتري را نصيب خود کنند ، محصولات را با قيمت عادلانه تري هم در اختيار مصرف کننده نهايي قرار دهند.

امروزه در بيشتر کشورهاي توسعه يافته جهان ، دولت ها کمترين دخالت را در امور کشاورزي دارند و تنها نقش آنان سياست گذاري ، تسهيل بخشي و هدايت گري است و اين تشکل ها و اتحاديه ها هستند که امور کشاورزان را در زمينه هاي توليد و عرضه پيش مي برند.

اما اين فرايند در کشور ما ، خاصه استان مازندران که نقش مهمي در امنيت غذايي کشور بر عهده دارد ، بسيار کم رنگ بوده است ، به طوري که وابستگي 13 اتحاديه استاني و 182 شرکت تعاوني روستايي که ظرفيت عظيمي براي عرضه محصولات کشاورزي محسوب مي شوند، فقط به حمايت هاي دولتي است.

** عضويت کمتر از 12 درصد بهره برداران مازندران در نظام صنفي کشاورزي
دبير اجرايي نظام صنفي کشاورزي استان مازندران با تاکيد بر اينکه فضاي خالي نظام صنفي کشاورزي بايد پر رنگ شود تا از حق و حقوق بهره برداران دفاع جانانه شود ، گفت : تا زماني که نظام صنفي کشاورزي استان پويايي و فعاليت همه جانبه نداشته باشد، اتحاديه ها و شرکت هاي تعاوني روستايي نمي توانند فعاليت هاي تخصصي خود را گسترش داده و اقتصادي کنند.
 
محمد جواد خاکزاد در گفت و گو با خبرنگار ايرنا در عين حال مشارکت کشاورزان را عامل نظارت و خود تنظيمي نظام صنفي ، اتحاديه ها و شرکت هاي تعاوني روستايي کشاورزي دانست و افزود : بايد بپذيريم که اين مشارکت در استان مازندران بسيار ضعيف و کمک رنگ است.

وي گفت : اگر چه اساسنامه شرکت هاي تعاوني روستايي و اتحاديه ها بايد اصلاح و تغييرات اساسي در آن صورت بگيرد ، اما تا زماني که پويايي و مشارکت کشاورزان در قالب نظام صنفي کشاورزي به وجود نيايد ، حاکميت با انتخاب افراد بدون در نظر گرفتن مقوله شايستگي آنان وارد شده و اين افراد نيز فقط منتظر حمايت هاي دولتي هستند و تجربه و بررسي ها نشان داده که بيشتر اين افراد فقط به فکر منافع خودشان هستند.

دبير اجرايي نظام صنفي کشاورزي استان مازندران با بيان اينکه کمتر از 12 درصد از 350 هزار بهره بردار کشاورزي استان در قالب نظام صنفي کشاورزي سازماندهي شده اند ، گفت : سازماندهي ، ساماندهي ، نظم بخشي و دفاع از تمام حق و حقوق بخش کشاورزي از وظايف نظام صنفي کشاورزي است.

خاکزاد با بيان اينکه ابزار هاي سازماندهي ، ساماندهي و نظم بخشي وجود ندارد ، افزود : به همين دليل پس از هشت سال از شکل گيري نظام صنفي کشاورزي استان ، کمتر از 12 درصد از بهره برداران استان ساماندهي شده اند.

وي بيان داشت : هر چند قانون تامين اجتماعي و يارانه براي کارگاههاي بخش کشاورزي فرصتي براي گسترش فعاليت در قالب نظام صنفي کشاورزي است ، اما خود کشاورزان کمتر به اين موضوع توجه مي کنند.

** مشکل در فهم نظام صنفي کشاورزي
خاکزاد با اشاره به اينکه برنامه ريزي براي دريافت خدمات مختلف از جمله نهاده هاي کشاورزي ، تجهيزات و امکانات براي مکانيزه کردن فعاليت هاي کشاورزي از مزيت هاي نظام صنفي کشاورزي است ، گفت : اين که پروانه هاي صنفي کشاورزي اعتباري در نزد بانک ها و ادارات نداشته باشد نيز از مشکلات محسوب مي شود.

خاکزاد با اشاره به اين نکته که هنوز پروانه صنفي با پروانه بهره برداري اشتباه گرفته مي شود ، افزود : در حالي که اخذ پروانه موافقت اصولي ، پروانه تاسيس و پروانه بهره برداري هر يک فرايند و کارکرد خاص خودش را دارد ، اما اين موضوع براي مسئولان دولتي و کشاورزان تفهيم نشده است.
وي با تاکيد بر اين که فعاليت و وظايف نظام مهندسي کشاورزي با نظام صنفي کشاورزي موازي هم نيست ، گفت : امروز در حالي انواع محصولات کشاورزي در استان مازندران توليد و عرضه مي شود که بايد قيمت تمام شده و عرضه آن از سوي نظام صنفي کشاورزي تعيين شود.

او افزود : تمام برنامه ها بر اساس مطالعات و شناسايي بر مبناي آمار ، قابليت اجرايي پيدا مي کند ، ولي به دليل فعاليت کم رنگ نظام صنفي کشاورزي آمار صحيحي از عرصه هاي توليدات کشاورزي استان وجود ندارد.

دبير اجرايي نظام صنفي کشاورزي استان مازندران گفت : بانک اطلاعاتي کشاورزي را در دستور کار داريم و بازرگاني آنلاين را در آينده نزديک راه اندازي خواهيم کرد.

** رونق دلالي در نبود فعاليت هدفمند شرکت هاي تعاوني روستايي
مدير شرکت تعاوني روستايي شهرستان آمل هم با بيان اينکه بهره برداران بخش کشاورزي علاقه اي به عضويت در شرکت تعاوني روستايي ندارند ، گفت : اين درحالي است که فروشگاه و انبار هاي فني مناسبي براي عرضه محصولات کشاورزي در اختيار اين شرکت هاست.

حميد بابايي با اظهار اين که واسطه ها در خلاء فعاليت شرکت هاي تعاوني روستايي و اتحاديه ها بيشترين سود را مي برند ، افزود : به دليل مشارکت ضعيف بهره برداران ، نقدينگي شرکت هاي تعاوني بسيار کم است ، در حالي که اگر اندوخته هاي اندک کشاورزان وارد صندوق شرکت هاي تعاوني و اتحاديه ها شود ،مشکل کمبود نقدينگي بدون حمايت هاي دولت حل و فصل مي شود.

وي گفت : دولت هر ساله براي تنظيم بازار هزينه سنگيني را در امر خريد تضميني انواع محصولات کشاورزي متقبل مي شود که اگر اين شرکت ها و اتحاديه هاي روستايي به درستي فعاليت کنند ، نه تنها دولت براي تنظيم بازار در قالب خريد تضميني ورود پيدا نمي کند، بلکه به دليل اينکه زنجيره توليد و عرضه مستقيم محصولات کشاورزي در اختيار شرکت هاي تعاوني روستايي قرار مي گيرد، قيمت ها متعادل و محصولات با قيمت عادلانه به دست مصرف کننده نهايي مي رسد.

بابايي گفت : به طور يقين انواع نهاده هاي کشاورزي يارانه دار نظير کود ، سموم کشاورزي ، ماشين آلات و همچنين تسهيلات يارانه دار دولتي به شرکت هاي تعاوني هاي روستايي اختصاص مي يابد.
 
وي افزود : در شرائط فعلي شبکه هاي تعاوني روستايي نياز به بازنگري دارند و اين شبکه ها امروز فقط باري بر دوش دولت هستند.

** دردل هاي مرجع اصلي کشاورزي
رئيس سازمان جهاد کشاورزي مازندران نيز از چسبندگي اتحاديه ها و شرکت هاي تعاوني روستايي به حمايت هاي دولتي انتقاد کرد و يکي از دلايل بي تحرکي آنها را در تشکيل زنجيره عرضه محصولات کشاورزي استان وابستگي به حمايت هاي دولتي دانست .

دلاور حيدر پور گفت : ظرفيت بالايي در شرکت هاي تعاوني وجود دارد که مي توانند قبل از توليد با تامين نهاده هاي کشاورزي و بعد از توليد در توزيع و بازاريابي براي محصولات کشاورزي به توليد کنندگان و مصرف کنندگان خدمات ارائه کنند.

وي افزود : در حال حاضر نه تنها به طور کامل از اين ظرفيت استفاده نمي شود ، بلکه حتي وظايف اساسنامه اي آنها هم ديده نمي شود ، در حالي که اگر به درستي فعاليت هاي اقتصادي را انجام بدهند ،بانک ها به دنبال شرکت هاي تعاوني و اتحاديه هاي کشاورزي مي آيند.
حيدرپور بزرگ ترين مشکل بخش کشاورزي مازندران را نبود بازار عنوان کرد و گفت : اين در حالي است که از ظرفيت 6 هزار فروشگاه تعاوني روستايي کشور استفاده نمي شود.

وي افزود : فقط در استان مازندران 13 اتحاديه استاني و 182 شرکت تعاوني روستايي وجود دارد که ظرفيت عظيمي براي عرضه محصولات کشاورزي محسوب مي شوند.

رئيس سازمان جهاد کشاورزي مازندران با تاکيد بر اين که مشکل بازار بخش کشاورزي توسط شبکه هاي تعاون روستايي قابل حل است ، گفت : دلالان محصولات کشاورزي مازندران با کمترين قيمت خريداري کرده و با قيمت بالا به مصرف کننده مي فروشند.

** مبادله پاياپاي تعاوني ها در استان هاي مختلف
رئيس سازمان جهاد کشاورزي مازندران يکي از ظرفيت هاي مغفول مانده شرکت هاي تعاوني روستائي در سراسر کشور را امکان عرضه و مبادله پاياپاي محصولات کشاورزي دانست و گفت : مثلا شرکت هاي تعاون روستايي و اتحاديه ها در مازندران مي توانند محصولات مختلف کشاورزي مانند سيب زميني و پياز را در استان هاي ديگر خريداري و با محصولات توليدي استان از جمله مرکبات و کيوي ، گل و گياه ، مرغ و ديگر محصولات را تهاتر کنند.

حيدر پور افزود : شبکه حمل و نقل و انبار در تعاون روستايي و اتحاديه ها به اندازه کافي وجود دارد و مي توان با مديريت بر بسته بندي مناسب و شناسايي بازار داخلي و خارجي ، محصولات کشاورزي را با سود مناسب مستقيم از کشاورزان خريداري کرد و با قيمت بسيار مناسب در اختيار مصرف کننده قرار داد.

وي ادامه داد : شرکت هاي تعاوني و اتحاديه ها بايد نياز هاي توليد کنندگان را قبل از توليد حل کنند تا بتوانند توليدات اعضا را در اختيار بگيرند و با سود معقول بفروشند.

رئيس سازمان جهاد کشاورزي مازندران گفت : تا کنون شرکت هاي تعاون روستايي دستوري عمل کردند به اين معني که وقتي بازار مشکل پيدا کرده است، با دستور وزير جهاد کشاورزي اين شرکت ها با هدف تنظيم بازار ،وارد شدند ، ولي شرکت هاي تعاوني و اتحاديه ها مي توانند محصولات کشاورزي را بالاتر از نرخ بازار بخرند و ارزان تر در بازار بفروشند و اين دو سر سود است.
وي با اشاره به اين نکته که ظرفيت هاي واحدهاي توليد استان مازندران به دليل نبود زنجيره فروش دست نخوره باقي مانده است،

گفت : شرکت هاي تعاوني خودشان را باور کنند و تهاتر و تبادل محصولات کشاورزي را از طريق شبکه هاي تعاوني روستايي استان ها را گسترش بدهند.

** نبود همگرايي در تشکل هاي کشاورزي مازندران
استاندار مازندران نيز تحقق برنامه هاي اقتصادي دولت را نيازمند ورود جدي بخش خصوصي و تعاوني به اقتصاد دانست و تاکيد کرد : شرکت هاي تعاوني روستايي بايد خودشان را باور کرده و قوي حرکت کنند.

محمد اسلامي با بيان اينکه مازندران مي تواند با توليدات کشاورزي خود ، بازار هاي داخلي و خارجي را قبضه کند، نبود سند برنامه و اطلس کشاورزي در استان را يک اشکال اساسي دانست.

وي افزود : اينکه با کمبود و يا افزايش توليدات محصولات کشاورزي مواجه مي شويم ، نشانه بي تدبيري است.

اسلامي تصريج کرد : اعتقاد دولت نسبت به نقش کشاورزي مازندران در امنيت غذايي کشور بسيار مهم و اساسي است و اين استان راه حل مسايل اقتصادي کشور است و بايد از اين فرصت استفاده کرد.

وي افزود : امروز انواع تشکل ها، اتحاديه ها ، انجمن ها و مجمع ها در استان مازندران وجود دارد که همگرايي ندارند و بايد اين به هم ريختگي تشکل هاي کشاورزي را ساماندهي کنيم.

استاندار مازندران حلقه هاي مفقوده استان در کسب و کار را نبود تشکل ها و شرکت هاي تعاوني منسجم ، نبود برند سازي محصولات کشاورزي ،ضعف در قدرت لجستيک و عدم شناسايي بازار مصرف دانست و گفت : بايد مديران بخش دولتي در زمان معين شده مسايل مربوطه به کسب و کار استان را شناسايي کنند ، در غير اين صورت ، جريان سازي جديدي را در بخش دولتي و شرکت هاي تعاوني روستايي و اتحاديه ها شروع خواهيم کرد.

وي افزود : بايد محصولات کشاورزي مازندران با کيفيت بالا وبسته بندي مناسب روانه بازار هاي مختلف شود و بايد در نه تنها دائقه مصرف کننده در توليد در نظر گرفته شود بلکه لازم است قيمت تمام شده محصولات کشاورزي را هم مديريت کنيم.

اسلامي گفت : امروز جامعه واسطه گر با سود قابل ملاحظه محصولات کشاورزي استان را به يغما مي برد و توليد کننده با حداقلي سود ادامه کار مي دهد.

وي با بيان اينکه بايد تشکل هاي واقعي به ميدان بيايند، گفت : کشاورزي مازندران حال و روز خوبي ندارد و براي خال خوش آن بايد واسطه گري کشاورزي را در بازار از بين ببريم.

امکانات زيرساختي بسياري از شرکت هاي تعاوني روستائي در مازندران مانند انبار ، فروشگاه ، وسايل حمل و نقل و غيره در سال هاي گذشته به خاطر عدم استفاده صحيح و نبود احساس مسئوليت در حال از بين رفتن است و کشاورزان نيز در اين وضعيت کارائي تعاوني ها را باور نخواهند کرد.

الگوسازي دوباره از تعاوني هاي روستائي و نشان دادن کارائي آنان در چرخه توليد کشاورزي ، پيشنهادي است که کارشناسان براي استان مازندران مطرح مي کنند ، پيشنهادي که مي تواند به فراخور نوع توليدات در هر منطقه حتي بر نام شرکت هم اثرگذاري کند.

يکي از ويژگي هاي کشاورزي مازندران علاوه بر تنوع و رنگارنگي که مزيت مهمي محسوب مي شود ، کشت تخصصي بعضي محصولات در مناطق خاص است مانند انجير در گلوگاه ، گل نرگس در جويبار ، توت فرنگي در بابل ، انار در بهشهر و يا شکر قرمز در قائمشهر است ، وضعيتي که مي تواند بر بازتعريف فعاليت شرکت هاي تعاوني اثرگذاري کند.
نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
دیدنی‌های امروز؛ از آمادگی برای آتش‌بازی شب سال نو تا سونای در دل کوه هیجان در بزرگ‌ترین پیست اسکی ایران بازماندگان فاجعه روهینگیا‎ افتتاح اولین هتل زیرزمینی جهان تماشای تصاویر زیبای زمین از بالا پاییز در کشورهای دیگر چه شکلی است؟ عکس روز نشنال جئوگرافیک؛ کابوی آمریکایی عکس روز نشنال جئوگرافیک؛ رقصنده نقاب‌دار
فیلم/ صحنه های سانسور شده بازی ایران_اسپانیا فیلم/ زیباترین گل های جام جهانی تا این لحظه امیرعباس کچلیک: ماهی ۵۰ میلیون درآمد دارم اشک ها و لبخندهای فینال لیگ قهرمانان عمل جراحی بهداد سلیمی با موفقیت انجام گرفت+ویدیو مراسم حرکت میلیونی عاشقان حرم اباعبدالله الحسین(ع) + فیلم همایش شیرخوارگان حسینی + فیلم قافله سالار داره میاد خدا کنه برگرده + فیلم نوحه خوانی سردار همدانی در ظهر عاشورا + فیلم