امروز: ۳۰ دی ۱۳۹۷ -
کد خبر: ۷۲۶۷۲
۰۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۸:۵۰
یاسمین دختر زیبای پروانه ای که رویای مدل شدن دارد:
یاسمین زیبا با چهره ای معصوم و پر از درد به کنارمان آمد و با نگاه مهربانش لبخند زندگی را به ما نشان داد. یاسمین لبخندمی زد، لبخندی در هجوم گریه ها، پر از آرامش، آرامش وقت بی قراری ها، عاشقانه ای هنگام غروب، یاسمین تفسیر جمله دوستت دارم بود، انگار بهترین نقاشی خدارا نظاره می کردیم، گویا یاسمین تا بینهایت معصوم است. برق عجیب نگاهش بود و هزاران حرف نگفته ای که در دل دارد و سنگینی آن تاب و تحمل هر بیننده ای را ربوده بود. دوست دارد زود خوب شود تا بتواند درجمع بچه های دیگر بازی کند. چه غم سنگینی در دل دارد، که حتی دیگر توان بیان آن را ندارد. اگر توانش را همداشت، دیگر میلی به گفتن ندارد


تیتر هفته: بهار تقوی؛ در ظهر یک روز زمستانی که آفتاب خوش میدرخشید برای ملاقات با دخترک زیبای پنج ساله ای که رویای مدل شدن دارد به موسسه خیریه دست های مهربان رفتیم. اندکی از نشستنمان نمی گذشت که یاسمین زیبا با چهره ای معصوم و پر از درد به کنارمان آمد و با نگاه مهربانش لبخند زندگی را به ما نشان داد. یاسمین لبخندمی زد، لبخندی در هجوم گریه ها، پر از آرامش، آرامش وقت بی قراری ها، عاشقانه ای هنگام غروب، یاسمین تفسیر جمله دوستت دارم بود، انگار بهترین نقاشی خدارا نظاره می کردیم، گویا یاسمین تا بینهایت معصوم است. برق عجیب نگاهش بود و هزاران حرف نگفته ای که در دل دارد و سنگینی آن تاب و تحمل هر بیننده ای را ربوده بود. دوست دارد زود خوب شود تا بتواند درجمع بچه های دیگر بازی کند. چه غم سنگینی در دل دارد، که حتی دیگر توان بیان آن را ندارد. اگر توانش را همداشت، دیگر میلی به گفتن ندارد

با دیدن یاسمین دریافتم که فرشته ها همیشه هستند اما گاهی بالی برای پرواز ندارند، این فرشته زمینی درد دارد، سالهاست که یاسمین پروانه ای است و این زیبای معصوم از بیماری پروانه ای رنج می برد و برای تسکین دردهایش چیزی جز دست های مهربان مادر و غیرت مردانه پدرش را ندارد.


پدر و مادرش گاهی او را به بنیاد نیکوکاری دست های مهربان در ساری می آورند تا یاسمین مدتی را بین دوستانش بگذراند، شاید که نوازشی باشد بر روح پاک و جسم رنجور فرشته کوچکشان.

از مادرش پرسیدم یاسمین چگونه روزها را می گذراند و رویاش چیست؟ مادر به ناگه چشمانش پر از اشک شد و گفت یاسمین در سنی است که بازیگوشی میکند و این شیطنت های کودکانه برایش خوب نیست و باعث می شود بیشتر درد بکشد، یاسمین نسبت به سال گذشته ضعیف تر شده است، مادر گفت یاسمین دوست دارد مدل شود.

و از دست ما برای یاسمین زیبا چه بر می آید جز آنکه رویایش را تحقق بخشیم؟ هیچ ثروتی نمی تواند دردهای دخترک را پایان بخشد اما می شود با تمام توان در کنار این نقاشی زیبای خداوند بود و کمکش کنیم تا رویاهایش را نقاشی کند.


یاسمین مدل عکاسی ما شد، چه مدلی از تو دل انگیزتر و زیباتر ؟ او را آماده کردند و آوردند، یاسمین جلوی دوربین ایستاد و ما معصوم ترین مدل دنیا را به چشم دیدیم، زیبای تارک دنیای بی‌ حصار همچون اعجاز صومعه ‌های حصارپوش مقابل دوربین دلبری میکرد.

مادرش گفت: یاسمینم بریم لباس عروستو تنت کنم ؟ چشمان دخترک گرد شد و با شوق و لبخند سرش را به نشانه تایید تکان داد.

عروس خانم کوچک آمد، دستان مادرش را رها کرد و آرام آرام با قدم های کوچکش خودش را به جلوی دوربین رساند. تاج عروس، و لباس عروسی که پر شده بود از یاسمین، و لبخندی که زیباترین مدل دنیا بر لب دارد، مدلی که اطراف آن پر شده بود از دوستدارانش، چه صحنه ای از این زیبا تر؟