امروز: ۲۹ مهر ۱۳۹۶ -
کد خبر: ۳۲۷۲۹
تاریخ انتشار: ۲۹ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۹:۱۴
شعر شاعر بنام مازندران که پیش از این در وصف "دهه" غدیر شعری سروده اند این بار در وصف "عید" غدیر شعری تقدیم ملت عزیز ایران نمودند
               
"غدیریه"

غدیر یعنی بهار عشق و عترت
تجلی گاه خورشید ولایت

غدیر یعنی تمام حق عیان گشت
امیرمؤمنان، صاحب زمان گشت

غدیر یعنی تمام ناتمامی
که از یمن ولایت شد سلامی

غدیر یعنی محمد را وصی کیست؟
امیرالمؤمنینی جز علی نیست

غدیر یعنی شکست آل شیطان
امیر المؤمنین شد شاه مردان

غدیر یعنی که بغض بی نهایت
امامت در اسارت از شقاوت

غدیر یعنی درو دیوار و زهرا
امیرمؤمنان گردیده تنها

غدیر یعنی که تشییعی شبانه
شده قبرش عیان بعد از زمانه

غدیر یعنی پس از غربت عیان شد
سرود "لافَتَی اِلّا " بیان شد

غدیر یعنی پیامی آسمانی
ز شهر ما شده ده شب جهانی

ز یمن خاندانی فخر شیعه
کرامت پیشه و خادم شریعه

شده ده روز والفجرِ جهانی
غدیر یعنی تمام مهربانی

غدیر یعنی سرور قلب احمد
غدیر یعنی که مرآة المحمّد
           
سروده : مهندس مجید امیری سوادکوهی