با هدف دسترسی آسان مردم به ساحل و در اجرای ماده ۱۱ قانون اراضی ساحلی و مستحدث ، سکوهای ساحلی نوشهر مربوط به یک ارگان دولتی به موجب دستور دادستان نوشهر توسط اداره کل منابع طبیعی غرب مازندران تخریب شد. تاکنون ۶ سکوی غیرمجاز در حوزه نوشهر تخریب شد.