صید کیلکا در دریای خزر تعطیل شد ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۱